Project omschrijving

“ het nieuwe werken verbindt binnen met buiten ”

Eindelijk, het is weer zomer. Het seizoen van zon, een frisse wind door je hoofd en: Buiten werken! Weg uit dat kantoor waar je al die maanden overwinterd hebt. Maar hoe?

Voor de nieuwe locatie van de Rabobank Hoeve Overhuizen verzorgen wij de schakel die zorgt voor de verbinding tussen de binnen- en buitenruimte.
Bij het nieuwe werken spelen productieve voordelen die we kunnen versterken door naar buiten te gaan. Hieronder enkele wijsheden en feiten m.b.t. buiten werken:

  • Even terugtrekken uit de hectiek doe je buiten.
  • Door het ontbreken van muren (geluidsweerkaatsing) kun je geconcentreerder werken.
  • Door de groene omgeving krijg je nieuwe associaties voor creatief denken.
  • Je gaat pas echt naar buiten wanneer een buitenruimte verschillende werkvormen faciliteert.

Je hersens verbranden 60 á 70% van de zuurstof die je binnen krijgt, dus ga naar buiten om die zuurstofmotor productief te laten werken!

Buiten werken doet veel voor je productiviteit, creativiteit en je stress-niveau. Mits je het goed doet…

Het succes van je buitenwerk-sessie hangt grotendeels af van de locatie. Maak het jezelf niet te moeilijk door meteen met je laptop in het gras neer te ploffen. Buiten het feit dat dit geen handige werkhouding is, moet je rekening houden met vocht in je laptop en mieren die over je voeten krioelen en je uit je concentratie halen. Het is de harde werkelijkheid, helaas. Effectief buitenwerken kun je vanaf nu bij Hoeve Overhuizen, het nieuwe kantoor van de Rabobank in Bocholtz.

Op zoek naar de optimale werksfeer hebben we voor dit plangebied een duidelijke link gelegd tussen werken, recreëren en ontspannen. De sfeer wordt bepaald door de werknemers en de sfeer van de werknemers voor een groot deel door de omgeving. Hier hebben we onze focus op gelegd.

Door in de buitenruimte goede werkplekken te creëren voor de verschillende werkvormen, zal deze bij droog weer uitnodigen gebruikt te worden.

Wij hebben o.a. ruimte gecreëerd voor:

  • Diverse soorten werkplekken
  • Diverse type werkzaamheden
  • Evenementen
  • Verenigingsleven en bedrijfsleven van het werkgebied Centraal Zuid-Limburg
  • Verbindende factor tussen (niet) klanten de samenleving en de cultuur binnen de omgeving
  • Verering capella Domestica

Voor het nieuwe Adviescentrum van de Rabobank in Bocholtz hebben we de complete buitenruimte verzorgd.